Aktuality

Back
Jaké kamenivo pod dlažbu zvolit?
26.02.2021

Jaké kamenivo pod dlažbu zvolit?

Podklad, který tvoří lože pod dlažebními kostkami, sice není vidět, ale má ohromný podíl na celkovém výsledku práce. Bez správného podkladu vydlážděný povrch nebude vypadat dobře, nebude ani správně odvádět vodu a investice do dláždění přijde vniveč. Zjistěte, jak správně zvolit vhodné kamenivo pod dlažební kostky nebo desky. Hned na začátku je třeba říct, že neexistuje jednoduché a univerzální řešení. Pokládání dlažebních kostek, chodníkových desek nebo betonových panelů je proces, během kterého je potřeba pohlídat každý detail: od mezer mezi jednotlivými prvky až po dokonalé vyrovnání vydlážděné plochy. Přitom pokud se podíváme na pomyslný soubor pravidel, kterými je třeba se při pokládce řídit, nejde si nevšimnout, že většina pozornosti se soustřeďuje výhradně na výsledný efekt. Zjednodušeně řečeno vizuální stránka je na prvním místě a „základy“ pod dlažebními kostkami jsou v pozadí. A to je chyba. Podklad totiž hraje významnou roli v kontextu životnosti a estetiky dlažby.

Jaké druhy kameniva použít při dlaždičských pracích

Pokud hovoříme o přípravě lože pod klasické dlažební kostky a zámkovou dlažbu, seznam materiálu zahrnuje:
 • certifikovaná drcená přírodní kameniva různých frakcí představující absolutní většinu podkladu,
 • drobné prvky: kameniva získávaná z říčního a těženého písku,
 • štěrk a štěrkopísek.
  V závislosti na specifikách daného projektu lze použít také umělé kamenivo keramzit nebo strusku. Kamenivo tvoří lože pod dlažební kostky. Tuto vrstvu je třeba zhutnit, aby se zabránilo propadání dlažby. Pokud se lože skládá z více různých vrstev, zhutnění se provádí po položení každé dílčí vrstvy. Pokud jde o jedinou silnou vrstvu, zhutňujeme každých 10–15 cm výšky položeného kameniva. Každá dlaždičská parta má obvykle svůj „recept“ na pokládku i na složení směsi lože. Skladba jednotlivých vrstev vždy závisí na konkrétních geologických podmínkách a zatížení budoucí plochy. Nejvhodnějším materiálem pro provedení poslední (tedy kladecí) vrstvy je drcené kamenivo frakce 4–8 mm (u menších prvků 2–5 mm). Naopak je vhodné se vyhnout nekvalitním materiálům s vysokým podílem prachových částic. Pozor, kladecí vrstva se nehutní, pouze se vyrovná dřevěnou ladí nebo hliníkovým pravítkem přes vodící lišty.

Jaké kamenivo je ideální pod chodníkové desky?

Betonové panely a velké chodníkové desky vyžadují jiný přístup než standardní dlažební kostky. Záleží především na tom, jaká jsou jejich specifika. Panely wetcast jsou lehké a jejich pokládka je snazší. Naopak vibrolisované materiály představují tíhu, která během pokládky vyžaduje velkou sílu. Čím těžší jsou jednotlivé prvky, tím více je třeba při pokládce využít sílu strojů. Na trhu existuje několik takových zařízení, které usnadní dlaždičské práce nejen při pokládce rozměrných těžkých prvků, ale také prvků pro průmyslové využití. Díky těmto strojům je pokládka:
  • -
Bezpečnější
  : Jednotlivé prvky jsou bezpečně přichyceny a nehrozí jejich pád a poškození. Pomoc strojů znamená také bezpečnější práci pro celý tým a méně akutních a dlouhodobých zranění.
  • -
Rychlejší
  : Za stejnou dobu zvládne dlaždičský tým provést mnohem více práce.
  • -
Preciznější
  : Pomocí stroje lze jednotlivé prvky položit na milimetry přesně.
Právě takto funguje Mickey155 – stroj na pokládku dlažby, který po přisání pomáhá přenášet prvky na určené místo. Díky němu se pracovníci nemusí tolik předklánět, odpadá zatěžování páteře nebo práce na kolenou. Bez ohledu na váhu prvků by mělo být lože považováno za jednu z nejdůležitějších součástí celého chodníku nebo vydlážděné plochy. Funguje jako vyrovnávací vrstva, která má za úkol zajistit dokonalou rovinu hotového chodníku. Další účel této vrstvy je také optimální uložení jednotlivých prvků. Jaký materiál zvolit? Rozhodně není vhodné se spoléhat pouze na písek. Ano, písek znamená nižší náklady na vytvoření lože, ale vrstva složená pouze z něj bude méně odolná a stabilní. Hrozí jak pohyb dlažebních kostek a desek, tak i vymývání podkladu vodou. Investice do lože vyšší kvality s využitím kameniva se odrazí ve výsledku. Chodník bude stabilní, bude lépe vypadat a více vydrží.

Back