Aktualności

Powrót
Informacja o realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE
05.03.2022

Informacja o realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE

Przedmiotem niniejszego projektu jest realizacja działań mających na celu rozszerzenie działalności Wnioskodawcy na zagranicznych rynkach oraz promocję marki CATCHSHIFT - nowoczesnych urządzeń podnośnikowych. Ekspansja na rynki eksportowe, w tym na pozaunijne rynki perspektywiczne:

-USA,

-Kanada,

-Japonia

oraz kraje Europy Zachodniej, stworzy nowe perspektywy rozwoju i pozwoli zwiększyć skalę działalności przedsiębiorstwa. Projekt jest realizowany w ramach Programu Promocji Branży Maszyn i Urządzeń i obejmuje udział w 4 wydarzeniach branżowych związanych z uczestnictwem w targach w charakterze wystawcy oraz 13 wyjazdowych misjach gospodarczych. W ramach powyższych działań zostaną poniesione koszty związane z organizacją stoisk targowych, podróżami służbowymi pracowników, transportem eksponatów, a także koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Głównym celem przedmiotowego projektu jest promocja marki produktowej CATCHSHIFT poprzez udział, w terminie do 30.06.2022 roku, w misjach gospodarczych oraz targach międzynarodowych na wybranych rynkach. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost rozpoznawalności marki Wnioskodawcy na rynkach zagranicznych oraz zainicjowana zostanie działalność eksportowa i ekspansja zagraniczna firmy na nowe rynki.

Wartość projektu: 439 600.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 109 900.00 PLN


Powrót