Aktualności

Powrót
Sposoby montażu płyt drogowych
22.05.2019

Sposoby montażu płyt drogowych

Płyty drogowe znajdują obecnie szerokie zastosowanie: są wykorzystywane do budowania stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, parkingów czy utwardzania placów składowych. Stanowią ciekawą alternatywę dla popularnego asfaltu. Choćby ze względu na znacznie niższą cenę oraz możliwość wielokrotnego użytku. Decydując się na takie rozwiązanie, kluczowym aspektem jest zadbanie o prawidłowy montaż płyt drogowych. O czym należy w tej kwestii pamiętać?

Prawidłowe przygotowanie podłoża

Jedną z niekwestionowanych zalet płyt drogowych jest ich stosunkowo szybki montaż. Jeśli etap ten nie zostanie jednak poprzedzony odpowiednim przygotowaniem podłoża. Nawierzchnia nie będzie odznaczać się wymaganą odpornością na zniszczenia. Duża popularność płyt drogowych bierze się z ich wysokiej wytrzymałości na przepływ ciężkich pojazdów. Jednym z warunków takiego stanu rzeczy jest odpowiednie dostosowanie gruntu.

W pierwszej kolejności należy zatem dokładnie usunąć warstwę ziemi urodzajnej, a następnie przystąpić do wyrównania terenu (według ustalonej niwelety). Przed montażem płyt drogowych szczególnie ważne jest dokładne usunięcie dużych korzeni czy kamieni. Wszelkie prace na tym etapie powinny prowadzić do takiego przygotowania gruntu, aby spełniał on założenia grupy nośności G1. Na koniec należy przystąpić do stworzenia warstwy odsączającej oraz podbudowy, której baza uzależniona jest m.in. od wielkości obciążeń.

Montaż płyt drogowych

W początkowym etapie montażu płyt drogowych, należy umieścić na podbudowie warstwę wyrównawczą, składającą się z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej. Ich układanie powinno odbywać się w taki sposób, aby przylegały one do podłoża całą swoją powierzchnią, a zarazem zostały zachowane przerwy dylatacyjne (1-1,5cm) pomiędzy elementami pionowymi. Przeciwdziała to bowiem powstawaniu uszkodzeń na krawędziach. Na koniec należy przystąpić do zamulenia spoin tzn. wypełnienia szczelin dylatacyjnych, przy użyciu piasku i pospółki (uziarnienie 0,8 mm).

Warto mieć na uwadze, że przenoszenie płyt drogowych nie powinno odbywać się bezpośrednio przy użyciu urządzeń typu koparko-ładowarka czy wózek widłowy. W tym celu należy stosować trawersy lub specjalne maszyny, które mocno przysysają się do płyt i, bez ryzyka ich uszkodzenia, transportują je w wyznaczone miejsce.

Zalety stosowania płyt drogowych

Zarówno koszt wybudowania, jak i ewentualnej naprawy drogi asfaltowej jest znacznie wyższy w porównaniu z płytami drogowymi. W przypadku uszkodzenia tych drugich, wystarczy jedynie wymienić uszkodzony element. Dodatkowo, odznaczają się one wysoką odpornością na zniszczenia, przez co doskonale sprawdzają się na budowach. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych maszyn m.in. ze specjalnymi przyssawkami i chwytakami, przenoszenie płyt drogowych, a więc ich ponowne wykorzystanie, nie stanowi żadnego problemu.

Płyty drogowe znajdują szerokie zastosowanie m.in. w budowaniu dróg dojazdowych czy parkingów. Trwałość tego typu nawierzchni zależy jednak od prawidłowego przygotowania gruntu, a następnie montażu. Nie można również zapomnieć o odpowiednim przenoszeniu płyt drogowych. Obecnie, dzięki dzięki dostępności specjalistycznych maszyn – takie, jak chwytaki CatchShift.  Etap ten odbywa się niezwykle szybko i bez ryzyka uszkodzenia poszczególnych elementów.


Powrót