Catchshift logo

UX/UI Designer

UX / UI Designer
– Wynagrodzenie stałe:
85 zł netto / h + VAT na umowie B2B

Przed złożeniem aplikacji proszę zapoznać się z ogłoszeniem od początku do końca.

Jeżeli:
➡️ znasz i wykorzystujesz w praktyce zasady UX/UI,
➡️ masz wysokie poczucie estetyki,
➡️ jesteś ekstrawertykiem, a Twoja komunikatywność jest na wysokim poziomie,
➡️ posiadasz umiejętność wypracowania i negocjacji rozwiązań, z uwzględnieniem wizji serwisu, celów biznesowych i wymagań użytkowników,
➡️ biegle posługujesz się narzędziami projektowymi,
➡️ umiesz sprawnie korzystać z takich narzędzi jak JIRA,
➡️ masz podstawową wiedzę na temat technologii front-end, takich jak HTML, CSS i JavaScript,
➡️ umiesz pracować w metodologii Agile / Scrum,
➡️ rozumiesz ograniczenia technologiczne i ich wpływ na decyzje projektowe,
➡️ posiadasz umiejętność współpracy z zespołem, interesariuszami projektu,
➡️ masz umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania konstruktywnych wniosków na podstawie badań, dostrzegania potencjalnych zagrożeń i poszukiwania kreatywnych rozwiązań,
➡️ posiadasz silne umiejętności organizacyjne i zarządzania sobą w czasie,
➡️ jesteś osobą zmotywowaną do ciągłego uczenia się i rozwoju w dziedzinie projektowania,
➡️ biegle posługujesz się językiem polskim,
To jest duża szansa na to, że właśnie Ciebie szukamy! 🤝

O nas 🚀
Jesteśmy zespołem pracującym dla grupy spółek takich jak; Catchshift Sp. z o.o., VIAVAC Polska Sp. z o.o, Jekko Polska Sp. z o.o., iDMK Sp. z o.o., których właścicielami są Maciej Zyznarski i Krzysztof Jokiel. Większość z nich jest związana z branżą budowlaną. Generalnie wynajmujemy, sprzedajemy i serwisujemy urządzenia wykorzystywane między innymi na budowach. Podstawowym celem w naszej grupie jest dostarczać klientom produkty i usługi najlepszej jakości. Wiemy, że oczekiwania klientów możemy spełnić jedynie posiadającnajlepszy zespół specjalistów. Bazując na biznesowym doświadczeniu, jednocześnie działamy w branży programistycznej. Rozwijamy istniejący projekt maszfakture.pl oraz pracujemy nad nową platformą online upraszczającą proces wynajmu.

Co będziesz robić?
Będziesz jako Traveler uzupełniać nasz zespół deweloperski o umiejętności i kompetencje w obszarze UX/UI równolegle w dwóch projektach. Twój udział jest niezbędny na każdym z etapów, począwszy od badań z użytkownikami i analizie otrzymanych wyników, przez prototypowanie, projektowanie interfejsu po optymalizowanie, usprawnianie na podstawie testów i analizy danych użytkowania.

Twoje działania mają polegać na:
➡️ Przeprowadzaniu badań z użytkownikami i analizie danych w celu zrozumienia ich potrzeb i zachowań,
➡️ Tworzeniu i testowaniu scenariuszy, map podróży użytkownika oraz prototypów,
➡️ Tworzeniu wireframes, mockupów i prototypów interaktywnych,
➡️ Projektowaniu atrakcyjnych, intuicyjnych i funkcjonalnych interfejsów użytkownika, uwzględniając wybór kolorów, typografii i układu, które są spójne z marką i ułatwiają użytkownikom korzystanie z produktu,
➡️ Komunikowaniu swoich pomysłów i decyzji projektowych w formie prezentacji zespołowi, a także interesariuszom projektu,
➡️ Współpracy z programistami, menedżerami projektów i innymi zainteresowanymi stronami w celu realizacji celów projektowych,
➡️ Monitorowaniu i analizie danych użytkowania oraz przeprowadzaniu testów A/B w celu optymalizacji projektów,
➡️ Gotowość do uczenia się, adaptacji i ciągłego doskonalenia swoich umiejętności,
➡️ Identyfikowaniu problemów użytkowników i opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań.

Oferujemy:

➡️ wynagrodzenie 85 zł netto + VAT na umowie B2B,
➡️ pracę nad ciekawym projektem,
➡️ bardzo dobrą atmosferę i wspaniały zespół, w którym każdy jest ważny i doceniany,
➡️ elastyczne godziny pracy poza ustalonymi spotkaniami raz w tygodniu,
➡️ podwyżka raz na rok,
➡️ pracę w systemie home office.

Jak aplikować?
Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na wszystkie pytania z początku listy oraz wpisujesz się w kulturę naszej organizacji, to śmiało możesz aplikować do naszej firmy poprzez wysłanie formularza rekrutacyjnego:
➡️ swojego CV,
➡️ swojego portfolio,
➡️ zadania rekrutacyjnego – treść zadania znajduje się poniżej.

Uwaga! Bierzemy pod uwagę wyłącznie kompletne aplikacje (CV + portfolio + rozwiązanie zadania rekrutacyjnego).
Pamiętaj o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych np.: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CATCHSHIFT Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Zadanie rekrutacyjne:

Szkicowanie Ekranu Rezerwacji dla Aplikacji do Wynajmu Sprzętu Budowlanego

Opis zadania:
Jesteśmy w trakcie tworzenia aplikacji mobilnej do wynajmu sprzętu budowlanego.
Kluczowym elementem aplikacji jest proces rezerwacji. Chcemy, aby był intuicyjny, prosty i efektywny. Twoim zadaniem będzie stworzenie szkicu (wireframe) ekranu rezerwacji.

Część 1: Szkicowanie (30 minut):
1. Stwórz szkic ekranu rezerwacji, uwzględniając elementy takie jak lista dostępnego sprzętu, informacje o sprzęcie, wybór daty i godziny rezerwacji oraz przycisk potwierdzenia rezerwacji.
2. Pomyśl, jak można by ułatwić użytkownikom znalezienie i rezerwację odpowiedniego sprzętu.

Część 2: Prezentacja (15 minut):
1. Przygotuj krótką prezentację (2-3 slajdy) swojego szkicu, omawiając kluczowe elementy i decyzje projektowe, które podjąłeś.
2. Omów, jak Twoje rozwiązanie ułatwi proces rezerwacji dla użytkowników i jak może przyczynić się do sukcesu naszej aplikacji.

Dodatkowe Wskazówki:
➡️ Skoncentruj się na prostocie i intuicyjności rozwiązania.
➡️ Zachęcamy do przedstawienia kreatywnych rozwiązań, które mogą zwiększyć zadowolenie użytkowników i efektywność procesu rezerwacji.

Celem tego zadania jest ocena Twojej zdolności do myślenia analitycznego, kreatywności w projektowaniu oraz umiejętności komunikowania swoich pomysłów w jasny i przekonujący sposób.
Powodzenia w zadaniu rekrutacyjnym!