Aktualności

Powrót
Źle ułożona kostka brukowa – konsekwencje i możliwości naprawy
15.10.2021

Źle ułożona kostka brukowa – konsekwencje i możliwości naprawy

Nieprawidłowo ułożona kostka brukowa – zły układ lub błędy techniczne – to spory problem. Z jednej strony niełatwe jest cofnięcie się do stanu początkowego. Z drugiej – rośnie ryzyko uszkodzeń. Co zrobić, jeśli kostka brukowa została ułożona źle?  Naprawa nieprawidłowo położonej kostki brukowej na pozór wydaje się być scenariuszem dość odległym. W praktyce zdarza się jednak – niestety – zaskakująco często. Trzeba bowiem zauważyć, że technologia układania nawierzchni z betonowej kostki brukowej zakłada kilka etapów, które wymagają ścisłego przestrzegania zasad, utrzymania konkretnych założeń technicznych i ogólnej dbałości o estetykę. Błędy, które pojawiają się podczas układania poszczególnych elementów są trudne – czasami wręcz niemożliwe – do naprawy. Oczywiście odrębną kwestią są koszty: przywrócenie właściwego układu po złym ułożeniu kostki jest bardzo kosztowne. 

Najczęstsze błędy podczas układania kostki brukowej

Mankamenty można znaleźć na każdym etapie prac. Będą to więc:
  • niewłaściwie wykonany projekt w zakresie wymiarów i obciążeń
  • błędne wyznaczenie powierzchni przewidzianej do brukowania
  • źle dostosowany grunt do położenia kostki
  • zbyt oszczędne wykorzystanie materiałów stabilizacyjnych
  • płytkie lub zbyt głębokie korytowanie.
Planując układanie kostki brukowej trzeba zwrócić szczególną uwagę na kwestię wyrównania i profilowania terenu. Następuje to po korytowaniu. Staranne wykończenie tego etapu bezpośrednio przekłada się na trwałość nawierzchni i precyzję układania kostki. Ważna jest też praca przy wykorzystaniu podbudowy i podsypki. Muszą one uwzględniać takie czynniki jak typ gruntu, poziom wód gruntowych czy zastosowane w okolicy rozwiązania melioracyjne.  Samo układanie kostki brukowej to również kilka zasad, które decydują o ostatecznym efekcie wizualnym i funkcjonalnym. Należy wziąć pod uwagę, że kostka – szczególnie na stosunkowo luźnym podłożu – powinna nieznacznie wystawać ponad ogólny poziom. Będzie bowiem stopniowo osiadać – jeśli od razu zostanie zrównana z gruntem, w praktyce znajdzie się minimalnie poniżej jego linii. A to będzie niebezpieczne w kontekście zbierającej się wody.  Dobrą praktyką jest też korzystanie z różnych palet tej samej kostki brukowej. Dzięki temu nie będzie ona ujednolicona, ale bardziej naturalna. Inną kwestią jest wybór optymalnego wzorca układania bruku i zachowanie właściwych przestrzeni – szczeliny powinny sięgać 2-3 mm w przypadku standardowych ciągów chodnikowych oraz do 5 mm, gdy przewidziano po nich ruch samochodowy. 

Czym grozi źle ułożona kostka brukowa?

Konsekwencje nieprawidłowo ułożonej kostki brukowej bywają bardzo kosztowne. Niewłaściwe przygotowanie podbudowy – złe wyprofilowanie nawierzchni, słabe utwardzenie podłoża czy użycie niezbyt jakościowych materiałów – poskutkuje powstaniem nierówności. Skrajnym efektem bywa zapadnie się danej warstwy. Nie brak również błędów podczas wykonywania warstwy z kostki. Jeśli odbywa się to na styk i bez właściwej szerokości spoin, poszczególne elementy będą na siebie stopniowo napierać. Dzieje się tak ze względu na siły działające podczas obciążeń oraz zmiany w samej strukturze materiałów – np. na skutek kontakcie z ciepłem. Gdy kostki nie mają właściwych spoin – idealne to przerwy ok. 3-milimetrowe – dojdzie do odkruszania się ich zewnętrznej warstwy. W efekcie stracą swoje walory estetyczne.  W tym kontekście ważne są również maszyny, których używa się do pracy. Jeśli wyrównanie odbywa się przy wykorzystaniu zagęszczarki bez właściwej osłony, dojdzie do zarysowań na powierzchni. Efektem będą też zabrudzenia kostki wynikające z działania piasku. Stąd ważne jest, by wybierać wysokiej jakości urządzenia o ponadprzeciętnych systemach ochronnych.  Wyzwaniem bywa układanie nie tylko zwykłej kostki brukowej, ale też dużych płyt betonowych, w przypadku których wymagania są podobne. Problem wielkich gabarytów rozwiązują specjalistyczne urządzenia. Przykładem jest Wolf 2000 produkowany przez Catchshift. Warto zauważyć uniwersalność tego rodzaju maszyn – również innego modelu, Bear. Są one bowiem dostosowane do działania nie tylko w kontekście brukarstwa, ale i innych branż – od budowlanej przez produkcyjną po meliorację. 

Jak naprawić błędy po ułożeniu kostki brukowej? 

To trudne – szczególnie, jeśli nie są to wyłącznie niewielkie prostokąty czy kwadraty a spore i nieregularnie ukształtowane elementy niestandardowe. Aby wyjąć kostki i poprawić ich ułożenie niezbędny jest zaawansowany sprzęt, którego przeciętni wykonawcy zazwyczaj nie posiadają. Jeśli błąd to przede wszystkim efekt złego ułożenia poszczególnych części, należy zdemontować dany obszar dbając o stan kostki. Jej powtórne ułożenie będzie trudne i wymaga wiedzy oraz doświadczenia – warto sięgnąć po wyspecjalizowaną ekipę. Bywa tak, że niezbędne jest rozebranie dużego fragmentu chodnika lub tarasu i praktycznie ułożenie go od podstaw. Bardziej problematyczne jest naprawianie kostki brukowej jeśli doszło do niewłaściwego wymiarowania lub zapadnięcia części gruntu. To wymaga nowych analiz czy też przygotowania podsypki stabilizującej. W efekcie sprowadza się do powtórnego uruchomienia prac. Stąd tak istotne jest, by już na etapie początkowym, układanie kostki brukowej odbywało się z zachowaniem wszystkich najważniejszych zasad w branży brukarskiej. 

Skorzystaj z oferty Catchshift

Przyssawki Catchshift mają uniwersalne zastosowanie. Wystarczy zadbać o to, aby ich krawędzie nie wychodziły poza obrys przenoszonej płyty. W przypadku dużych materiałów można jednocześnie zastosować nawet 2 przyssawki! W naszej ofercie znajdziesz między innymi:

Powrót